Επιμένει στο θέμα της θ. Κοινωνίας ο καθηγητής Γ. Τούντας: “Μπορεί να μεταδώσει τον κορονοϊό με δύο τρόπους”