Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου στο Ιάσιο για την παρουσίαση νέων μεταφράσεων των έργων του