«ΑΝΤΙΠΕΛΑΡΓΗΣΗ»: Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Ι. Μ. Κονιδάρη

Ι. Κονιδάρης: «Καθαρή ήττα του Αρχιεπισκόπου – Προβληματική η θέση του»

Κονιδάρης: “Δεν πρόκειται ακόμα για συμφωνία, πρέπει να περάσει από την Ιεραρχία”

Μητροπολίτης Δημητριάδος «Η Εκκλησία να ανοίξει διάλογο με την Πολιτεία»