Όριο της ελευθερίας η αγάπη

Η δόξα και τιμή του ανθρώπου

Οι Απόστολοι πρότυπα αγωνιστών για τους χριστιανούς

Ο Χριστός μετανάστης!