Κέρκυρα: Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις της Σχολής Γονέων της μητρόπολης