Στη Σαντορίνη ο μητροπολίτης Γλυφάδος

Ο εορτασμός της Ινδίκτου στην μητρόπολη Πατρών