Να αναθεωρηθεί η απεικόνιση του Ιησού ως λευκού προτείνει ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος

Βρέθηκε το σπίτι που μεγάλωσε ο Ιησούς;