Γιόρτασε την 15ετή Πατριαρχία του με εκλογές Επισκόπων

Ξεκίνησε η Σύνοδος της Ιεραρχίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Συνεδριάζει η Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας για Ουκρανικό και Μητρόπολη Αξώμης

Ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Σύνοδος του Αποστολικού Θρόνου της Αλεξανδρείας

Τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως Δημητρίου

Αποφάσεις συνεδριών του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Συνέρχεται από 23 έως 27 Οκτωβρίου Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας