Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη συνάντηση των εκπροσώπων των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων της Τουρκίας