Μια λησμονημένη βυζαντινή ασματική ακολουθία τελέστηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (Ήχος)

Επίτιμος διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής ο καθηγητής Χρήστος Γιανναράς