Α’ Θεολογική Ημερίδα των Αλλοδαπών Υποτρόφων

Θεολογική Ημερίδα: «Τα προσωπεία του προσώπου»

Επιμορφωτική Ημερίδα των Θεολόγων της Μητροπόλεως Ιεραπύτνης & Σητείας

Λαγκαδάς: Θεολογική ημερίδα για τους “φωτιστές των Σλάβων”