Αγρυπνία στο Γηροκομείο Αθηνών στη μνήμη της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας

Τα Άχραντα Πάθη στο Γηροκομείο Αθηνών

Κατανυκτική αγρυπνία των Χριστουγέννων στο Γηροκομείο Αθηνών