Συνάντηση με τα ηγουμενοσυμβούλια των μονών της μητρόπολης Κορίνθου