ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ: Η ευσπλαχνία, άξονας της πνευματικής ζωής