Το έγκλημα της Ευρώπης εναντίον της Ανατολής

Πλούτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χριστιανική θρησκεία