Ευάγγελος Θεοδώρου: Ο αιωνόβιος διά καί πρός Τόν Αιώνιον!..