Tag : ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Αρθρογραφία

Η δημιουργία του νέου λαού του Θεού

Η εισαγωγή του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου προσομοιάζει γλωσσικά το βιβλίο της Γενέσεως. Ο όρος ‘‘γένεσις’’ σημαίνει δημιουργία και ανταποκρίνεται πλήρως στο περιεχόμενο του πρώτου βιβλίου