Κορωνείας Παντελεήμων: “Ο Θεός δεν τιμωρεί. Ο άνθρωπος αυτοτιμωρείται”