Ευρίπου: “Η μωρία του Σταυρού εξαγόρασε από την φθορά το γένος των ανθρώπων”

Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού στον Εσταυρωμένο Κολοκυνθούς

Θεσπιών: Ο Σταυρός του Χριστού είναι η απόλυτη έμπνευση θυσίας και ελευθερίας

Εσπερινός της εορτής του Τιμίου Σταυρού

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στον Εσταυρωμένο Κολοκυνθούς (ΦΩΤΟ+BINTEO)