Πρώτοι στην πίστη και την ευσέβεια οι Έλληνες στην Ευρώπη

Πιστοί στον Θεό δηλώνουν οι Έλληνες