Τιμητική διάκριση στον Γεώργιο Ι. Βασιλείου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επίτιμος πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών