Κρήτη: Επιστημονικό συμπόσιο… «Εν όψει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου»