Η νενομισμένη διαβεβαίωση των Επισκόπων Ωρεών και Ρωγών

Σύγχρονες ανάγκες ποιμαντικής διακονίας: ιερατικό συνέδριο στη μητρόπολη Χαλκίδος