Τίμησαν την μνήμη ενός νεομάρτυρα και ενός αοιδίμου Επισκόπου στην Μύκονο