Εκοιμήθη ο Επίσκοπος Μπορτζόμι και Μπακουριάνι Λάζαρος