Νέος αρχιγραμματέας στην Επαρχιακή Σύνοδο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

O Επίσκοπος Μηδείας Απόστολος, νέος Αρχιγραμματέας της Επαρχιακής Συνόδου της Αμερικής

O Eπίσκοπος Μηδείας, νέος Αρχιγραμματεύων της Επαρχιακης Συνόδου της Αμερικής