Ο Μητροπολίτης πρ. Ζαχουμίου Αθανάσιος στην Μητρόπολη Πατρών

Ο Επίσκοπος Αθανάσιος Γέφτιτς στην Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου στην Αθήνα