Στον μακαριστό επίσκοπο Έγγρας… “Ίσως να χρειάζεται κι ο Θεός γελαστούς επισκόπους κοντά Του”

“Τελειωθείς εν όλίγω, επλήρωσε χρόνους μακρούς…”