Στον μακαριστό επίσκοπο Έγγρας… «Ίσως να χρειάζεται κι ο Θεός γελαστούς επισκόπους κοντά Του»

Ο τελευταίος ασπασμός στον μακαριστό Επίσκοπο Έγγρας

«Τελειωθείς εν όλίγω, επλήρωσε χρόνους μακρούς…»