Ο Επίσκοπος Αθανάσιος Γέφτιτς στην Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου στην Αθήνα