Ο μητροπολίτης Μπραζαβίλ κοντά στους κρατουμένους του Pointe-Noire

Κοντά στους κρατουμένους της Μαγνησίας ο Μητροπολίτης Δημητριάδος

Επίσκεψη αγάπης στις φυλακές του Pointe-Noire