Κοντά στους ασθενείς και τους ηλικιωμένους ο μητροπολίτης Σάμου