Νέα δωρεάν εξ αποστάσεως προγράμματα για κληρικούς και λαϊκούς από το ΙΠΕ

Η Υμνολογία της Μ. Εβδομάδος- Ένα επίκαιρο εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στο ΑΠΘ

Μαθήματα για τη γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο ΑΠΘ

Επιμορφωτικά προγράμματα για τη γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων με ψηφιακά μέσα

“Αγία & Μεγάλη Σύνοδος”: Σεμινάριο ενάντια στην παραπληροφόρηση από το Τμ. Θεολογίας