Νέα δωρεάν εξ αποστάσεως προγράμματα για κληρικούς και λαϊκούς από το ΙΠΕ

Τρίτος κύκλος σεμιναρίου με θέμα «Ποιμαντική υποστήριξη της Νεότητας»

Σεμινάρια για κληρικούς με θέμα την εξομολόγηση από τη μητρόπολη Αργολίδος

Ξεκίνησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα για κληρικούς στη μητρόπολη Αργολίδος

Αφιερωμένος στην εξομολόγηση ο τρίτος κύκλος σεμιναρίων για ιερείς της Κρήτης

Πρόγραμμα για την επιμόρφωση των κληρικών της από την μητρόπολη Αργολίδος