Η επέτειος ευρέσεως λειψάνων των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης