Ένας ακόμα επαναπατρισμός θρησκευτικού θησαυρού στην Κύπρο

Παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη εκδήλωση για τα λεηλατημένα κειμήλια της Εικοσιφοίνισσας