Επαναπατρίστηκε λειψανοθήκη στην Κύπρο από την περίοδο της τουρκικής εισβολής