Δωρόθεος Βουρλής: «Τι είναι το κτιτορικό μνημόσυνο και γιατί γίνεται»

Ο μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρνών

ΕΟΡΤΙΑ 2019 στον Άγιο Ελευθέριο οδού Αχαρνών