“Η Θεσσαλονίκη & οι Κυριλλομεθοδιανές σπουδές στην Ελλάδα”- Συνάντηση Ελλήνων Σλαβολόγων

Η Θεσσαλονίκη και οι Κυριλλομεθοδιανές Σπουδές στην Ελλάδα

Τμήμα Θεολογίας Θεσσαλονίκης: Εκδηλώσεις… εξωστρέφειας! Συνέντευξη με τον Πρόεδρο κ. Σκαλτσή

“Ο διάλογος στη ζωή και το έργο των αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου”- Διεθνής Διημερίδα στη Θεσσαλονίκη