Ενθρονίστηκε η νέα Ηγουμένη της Μονής Βυτουμά, Θεοκτίστη

Ενθρόνιση Καθηγουμένης στη Μονή Αγίου Νικολάου Λεμονίων Σαλαμίνος

Ενθρόνιση της νέας Ηγουμένης της Ι.Μ. Αγίου Θεοδώρου Γαβρά

Ενθρονίστηκε η νέα ηγουμένη της Ι. Μ. Παναγίας Μαλεβή