Ο Μητροπολίτης Κηφισίας κοντά στις ομάδες δασοπυρόσβεσης στον Κάλαμο