ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: “Κέλευσον Κελεύσατε … Λόγοι εις χειροτονίας κληρικών”

Εσπερίδα για την ιερή μορφή του Οσίου Κυρ- Ιωάννου Ξένου διοργάνωσε η Αρχιεπισκοπή Κρήτης