Ναυπάκτου Iερόθεος: Δυαδική σχέση ηδονής και οδύνης