Εκδήλωση για τη “Γυναίκα εντός της Κοινότητας” από το Ίδρυμα Νεότητας της Αρχιεπισκοπής και τη Βιβλική Εταιρία

Βιβλικές Μεταφράσεις, Ιστορία και Πράξη

365 Μέρες στον Δρόμο… του Θεού- Διαδικτυακή εκδήλωση από το Ίδρυμα Νεότητας της Αρχιεπισκοπής και την Ελληνική Βιβλική Εταιρία

Εμβαθύνοντας στον λόγο του Θεού κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Φοιτητές της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας στον Αρχιεπίσκοπο

365 Μέρες στον Δρόμο του Θεού

Αγία Γραφή: Πρό(σ)κληση για την ενότητα των Χριστιανών