Η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης. Πρόκληση ή αναγκαιότητα;

Η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τιμητική εκδήλωση για τον «εργάτη της χριστιανικής καταλλαγής» Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Ιωάννη