Η οικουμενικότητα δεν έρχεται μέσω google translate…