Αίτημα του ΙΣΚΕ προς τον Πρωθυπουργό για ακολουθίες κεκλεισμένων των θυρών