Παρουσία του Προέδρου Δημοκρατίας τα Ελευθέρια της Έδεσσας