Έγινε η εκταφή των λειψάνων του αγίου Καλλινίκου μητροπολίτου Εδέσσης