Οικουμενικός Πατριάρχης: Ποτέ ο Οικουμενικός Θρόνος δεν παρέμεινε αδρανής, όταν οι Ορθόδοξοι λαοί προσέφευγαν σ’ αυτόν

Το πρώτο συλλείτουργο στην Ελλάδα με Επίσκοπο της Εκκλησίας της Ουκρανίας