Νέες αγιοκατατάξεις και εκλογές Επισκόπων στην Σερβία

Τα Θεοφάνια στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου

Εξελέγησαν νέοι Επίσκοποι στην Σερβική Εκκλησία